ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

ข้อมูลกิจกรรม                        โรงเรียนสมุทรปราการ 
               กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
                ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ลำดับ

รหัสกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

สังกัดกลุ่มสาระฯ

สถานที่

จำนวนี่รับ

1.

62101

ภาพสวยด้วยมือถือ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

624

35

2.

62102

สนุกกับมือถือ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

612

35

3.

62103

เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

423

35

4.

62104

ลดใช้ ลดขยะ ลดโลกร้อน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

614

35

5.

62105

เย็บปักถักร้อย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

525

35

6.

62106

อาหาร DIY

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

521

35

7.

62107

พื้นฐานบัญชี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

526

35

8.

62108

เส้นทางเศรษฐี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

524

35

9.

62109

Computer Design 1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

122

35

10.

62110

Computer Design 2

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

125

35

11.

62111

Computer Design 3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

126

35

12.

62112

Computer Design 4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

121

35

13.

62113

นักสะสมน้อย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

254

40

14.

62114

บอร์ดสวยงาม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

253

40

15.

62115

คนอวดดวง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

234

40

16.

62116

สารจากภาษาไทย

ภาษาไทย

234

35

17.

62117

จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง

ภาษาไทย

231 และ 232

70

18.

62118

CROSSWORD

ภาษาต่างประเทศ

732

35

19.

62119

ENGLISH QUIZ

ภาษาต่างประเทศ

733

35

20.

62120

STORYTELLING

ภาษาต่างประเทศ

731

35

21.

62121

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ภาษาต่างประเทศ

722

35

22.

62122

Young Guide

ภาษาต่างประเทศ

721

35

23.

62123

โขน ศิลปะ

547

36

24.

62124

Art for life 2 ศิลปะ

531

36

25.

62125

Art for life 3

ศิลปะ

531

36

26.

62126

ครบเครื่องเรื่องทรงผม

ศิลปะ

545

36

27.

62127

ดอกไม้จากธนบัตร

ศิลปะ

534

36

28.

62128

ฝึกการแต่งหน้า

ศิลปะ

542

36

29.

62129

วิถีนางรำ

ศิลปะ

535

36

30.

62130

ดนตรีไทย

ศิลปะ

549

36

31.

62131

MUSIC

ศิลปะ

222

36

32.

62132

ฟุตซอล

สุขศึกษาและพลศึกษา

สนาม 7

70

33.

62133

บาสเกตบอล

สุขศึกษาและพลศึกษา

สนาม 6

70

34.

62134

วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา

สนาม 4

70

35.

62135

How to live & Learn

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ห้องสมุด

40

36.

62136

มหัศจรรย์แห่งตัวเลข

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

223

40

37.

62137

Art for life 1

ศิลปะ

533

36