ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

ข้อมูลกิจกรรม



                        โรงเรียนสมุทรปราการ 
               กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
                ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ลำดับ

รหัสกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม

สังกัดกลุ่มสาระฯ

สถานที่

จำนวนี่รับ

1.

61101

ภาพสวยด้วยมือถือ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

624

35

2.

61102

สนุกกับมือถือ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

612

35

3.

61103

เกษตรเพื่อการดำรงชีวิต

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

423

35

4.

61104

ลดใช้ ลดขยะ ลดโลกร้อน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

614

35

5.

61105

เย็บปักถักร้อย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

525

35

6.

61106

อาหาร DIY

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

521

35

7.

61107

พื้นฐานบัญชี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

526

35

8.

61108

เส้นทางเศรษฐี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

524

35

9.

61109

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

321

35

10.

61110

PRESENTATION

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

126

35

11.

61111

การนำเสนองานขั้นเทพจากโปรแกรม POWERPOINT

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

122

35

12.

61112

การสร้างภาพแอนิเมชั่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

121

35

13.

61113

อาชีพพรุ้งพริ้ง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ใต้อาคาร 2

70

14.

61114

บอร์ดสวยงาม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

253

35

15.

61115

คนอวดดวง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

234

35

16.

61116

สารจากภาษาไทย

ภาษาไทย

234

35

17.

61117

จินตนาการสร้างสรรค์เรื่อง

ภาษาไทย

231 และ 232

70

18.

61118

CROSSWORD

ภาษาต่างประเทศ

732

35

19.

61119

ENGLISH QUIZ

ภาษาต่างประเทศ

733

35

20.

61120

STORYTELLING

ภาษาต่างประเทศ

731

35

21.

61121

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ภาษาต่างประเทศ

722

35

22.

61122

Young Guide

ภาษาต่างประเทศ

721

35

23.

61123

โขน ศิลปะ

547

36

24.

61124

Art for life 2 ศิลปะ

531

36

25.

61125

Art for life 3

ศิลปะ

531

36

26.

61126

ครบเครื่องเรื่องทรงผม

ศิลปะ

545

36

27.

61127

ดอกไม้จากธนบัตร

ศิลปะ

534

36

28.

61128

ฝึกการแต่งหน้า

ศิลปะ

542

36

29.

61129

วิถีนางรำ

ศิลปะ

535

36

30.

61130

ดนตรีไทย

ศิลปะ

549

36

31.

61131

MUSIC

ศิลปะ

222

36

32.

61132

ฟุตซอล

สุขศึกษาและพลศึกษา

สนาม 7

70

33.

61133

ฟุตบอล

สุขศึกษาและพลศึกษา

สนาม 6

70

34.

61134

วอลเลย์บอล

สุขศึกษาและพลศึกษา

สนาม 4

70

35.

61135

สื่อการอ่านแสนสวย

ภาษาไทย

ห้องสมุด

60

36.

61136

มหัศจรรย์แห่งตัวเลข

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

233

35

37.

61137

Art for life 1

ศิลปะ

533

36