ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63101
ชื่อกิจกรรม
เล่านิทานคุณธรรม
อาจารย์ผู้ดูแล
นายจตุพล จาตุรนต์
สถานที่
547
รายละเอียด
การเล่านิทานคุณธรรม จัดขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานคุณธรรม ที่สามารถสอดแทรกความรู้การเล่าเรื่อง การใช้คำพูดประกอบท่าทางในการอธิบาย คุณธรรมจากเรื่องราวต่างๆ จะสามารถสร้างเสริม สร้างความนึกคิด หยั่งรากลึกถึงผู้เรียนต่อไป
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (33)

กลับ