ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63103
ชื่อกิจกรรม
ประดิษฐ์ประดอย
อาจารย์ผู้ดูแล
นางหนึ่งฤทัย ทัศมี
สถานที่
325
รายละเอียด
เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการประดิษฐ์ต่างๆ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ การเข้าช่อดอกไม้ และวิธีพับเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น เป็นต้น ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเองและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ