ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63104
ชื่อกิจกรรม
เสริมทักษะทางสังคมศึกษา
อาจารย์ผู้ดูแล
นายณัฐวุฒิ เภาสูตร
สถานที่
324
รายละเอียด
เพื่อให้นักเรียนที่มความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับทางด้านสังคมศึกษา เช่น ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พระพุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง และเศรษฐศาสตร์ ทำให้เพิ่มทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ