ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63105
ชื่อกิจกรรม
สาระน่ารู้
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวสุกัญญา ตันโสภณ,นางสาวอินธุอร แพงดี
สถานที่
ศาลาเขียวใกล้น้ำพุ
รายละเอียด
เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับในด้านสังคมศึกษา เช่น ความรู้ทั่วไปในการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำจิตอาสาเพื่อส่วนรวม เป็นต้น ทำให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ของตนเองรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ