ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63106
ชื่อกิจกรรม
DIY รักษ์โลก
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ
สถานที่
323
รายละเอียด
เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในการนำสิ่งของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ