ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63107
ชื่อกิจกรรม
การผลิตภาพยนตร์สั้น
อาจารย์ผู้ดูแล
นายนเรศ บุญพริ้ง
สถานที่
326
รายละเอียด
เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจการเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการผลิตสื่อต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพนิ่ง-ภาคเคลื่อนไหว การรายงานข่าวประจำวัน การผลิตภาพยนตร์สั้น และการสร้างการ์ตูนสตอปโมชั่น เป็นต้น ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ