ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63112
ชื่อกิจกรรม
พื้นฐานบัญชี 1
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวกมลวรรณ ถุงจันทร์
สถานที่
525
รายละเอียด
บัญชีเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นการฝึกการจดบันทึกรายการข้อมูลการใช้จ่ายของตนเอง เพื่อฝึกนิสัยตนเอง ให้รู้จักวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายเงิน ใช้ชีวิตแบบพอเพียง และสร้างวินัยทางการเงินให้กันตนเอง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (30)

กลับ