ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63119
ชื่อกิจกรรม
นักสะสมน้อย
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวจินตรัตน์ เหง้าชมพู
สถานที่
254
รายละเอียด
กิจกรรมนักสะสมน้อย เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการสะสมสิ่งของตามความชอบ แล้วนำมาแลกเปลี่ยน ความรู้ทัศนคติ ในการสะสมของต่าง ๆ ภายในห้องเรียนเพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ จากสิ่งของที่เราชื่นชอบ และจากเพื่อนๆในห้องเรียนของเรา
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (30)

กลับ