ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63120
ชื่อกิจกรรม
บอร์ดสวยงาม
อาจารย์ผู้ดูแล
นางประคอง ม่วงศรี
สถานที่
255
รายละเอียด
การจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญ การตกแต่งห้องเรียนและการจัดบอร์ดให้สวยงาม จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข และเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 30
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (30)

กลับ