ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63123
ชื่อกิจกรรม
สารจากภาษาไทย
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวสุภาภรณ์ ทาศิริ,นางสาววรัญญาภรณ์ นรขุน
สถานที่
654
รายละเอียด
กิจกรรมสารจากภาษาไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเน้นให้นักเรียนเกิดทักษาการคิด วิเคราะห์และรู้จักแสดงโดยรูปแบบขิงกิจกรรม จะประกอบด้วยการวืเคราะห์สารจากเพลงและจากบทความต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนวิชาต่าง ๆได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 60
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (58)

กลับ