ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63124
ชื่อกิจกรรม
Crossword
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูศศิตา สมวัน
สถานที่
733
รายละเอียด
“ครอสเวิร์ด” หรือเกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นเกมที่ได้รับความนิยมเล่นอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีส่วนในการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่นอีกด้วย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ