ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63125
ชื่อกิจกรรม
English Quiz
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูเกศสินีย์ ศรีสายพงษ์
สถานที่
721
รายละเอียด
หาข้อมูล และกิจกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบคำถาม ที่จะนำมาใช้ในการแข่งขันตอบปัญหา โดยกำหนดขอบเขตของรูปแบบคำถามตามกิจจกรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรและตรงกับความสนใจของผู้เรียน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ