ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63126
ชื่อกิจกรรม
Storytelling
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาววราภรณ์ ศักดิ์รัตน์
สถานที่
722
รายละเอียด
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล และจำเป็นในการสื่อสาร ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องส่งเสริม และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งการใช้เทคนิคการเล่านิทาน (Storytelling) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียนได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (20)

กลับ