ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63128
ชื่อกิจกรรม
Young Guide
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวพีรญา แคนติ
สถานที่
731
รายละเอียด
ศึกษาความหมายของการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และความสำคัญของมัคคุเทศก์ และจุดประสงค์ของการเรียนเรื่องการท่องเที่ยว มีความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ ศิลปะการพูด การต้อนรับ และการเผยแพร่ข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ