ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63134
ชื่อกิจกรรม
How to live & Learn
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวศรัญญา บุทธิจักร์
สถานที่
ห้องสมุด
รายละเอียด
กิจกรรม How to ประดิษฐ์ของเล่นของใช้ใกล้ตัว ผสมบูรณาการการเรียน รู้เรื่องภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสม
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ