ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63136
ชื่อกิจกรรม
โขน
อาจารย์ผู้ดูแล
นายนฤเบศ ดวงดูสัน
สถานที่
547
รายละเอียด
สร้างสรรค์ผลงานการแสดงโขน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาติอันจะก่อให้เกิดการเห็นคุณค่า การตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทั้งทางด้านศิลปะการแสดงโขน ศิลปะการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายโขน ศิลปะการประดิษฐ์ศิราภรณ์โขน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ