ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
63137
ชื่อกิจกรรม
สร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม
สถานที่
545
รายละเอียด
ให้นักเรียนประดิษฐ์ คิดสร้างสรรค์ ผลงานนาฏศิลป์ในรูปแบบต่างๆ
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (35)

กลับ