ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62101
ชื่อกิจกรรม
ภาพสวยด้วยมือถือ
อาจารย์ผู้ดูแล
นายธานี คล่องแคล่ว
สถานที่
621
รายละเอียด
ศึกษาถึงความหมายของการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้น ปฏิบัติกิจกรรมถ่ายภาพ เช่น การถ่ายภาพวิว ทิวทัศน์ ภาพบุคคล ภาพสัตว์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายภาพที่มีหลักและก่อให้เกิดทักษะในการถ่ายภาพให้สวยงามและถูกต้อง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี

กลับ