ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62102
ชื่อกิจกรรม
สนุกกับมือถือ
อาจารย์ผู้ดูแล
ว่าที่ร้อยตรีสุมณ กล้าหาญ
สถานที่
613
รายละเอียด
การใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือ ในการหาความรู้ ทำกิจกรรมหรือสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 35
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี

กลับ