ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62207
ชื่อกิจกรรม
Computer Design 1
อาจารย์ผู้ดูแล
นายดนัย บาดตาสาว
สถานที่
122
รายละเอียด
ศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบภาพกราฟิก มีทักษะในการตัดต่อภาพหลายภาพมารวมเป็นหนึ่งภาพหลักๆ และทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 45
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (45)

กลับ