ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62208
ชื่อกิจกรรม
Computer Design 2
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวกนกวรรณ ศรีโนรส
สถานที่
126
รายละเอียด
การศึกษาหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบ และมีทักษะในการออกแบบ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 45
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (45)

กลับ