ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62209
ชื่อกิจกรรม
Computer Design 3
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวอำภาพร เพ็ชรเย็น
สถานที่
321
รายละเอียด
การศึกษาการออกแบบสื่อโฆษณา สามารถให้นักเรียนออกแบบสื่อโฆษณา ในการสร้างสรรค์ได้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 45
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (45)

กลับ