ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62210
ชื่อกิจกรรม
Computer Design 4
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวนาฏนงค์ ญาติบรรทุง
สถานที่
121
รายละเอียด
ศึกษาหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการจัดการข้อมูลในการออกแบบ มีทักษะในการแก้ปัญหา เพื่อนำเสนองานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับงาน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 45
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (45)

กลับ