ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62226
ชื่อกิจกรรม
ฝึกการแต่งหน้า
อาจารย์ผู้ดูแล
นายฉัตรชัย พวงศรี
สถานที่
542
รายละเอียด
การแสดงนาฏศิลป์หรือการแสดงทั่วไป นักแสดงต้องมีการแต่งหน้าเพื่อให้เกิดความสวยงามต้องเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องแสดง อายุและเหตุการณ์ต่างๆ ฉะนั้นการแต่งหน้าจึงมีบทบาท สำคัญอย่างยิ่งในการแสดง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 36
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (36)

กลับ