ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62228
ชื่อกิจกรรม
ดนตรีไทย
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต
สถานที่
549
รายละเอียด
ศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย สามารถบรรเลงเพลงไทยชั้นเดียวหรือสองชั้นได้ 1 เพลง เล่นเครื่องดนตรีได้ 1 เครื่อง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 40
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (40)

กลับ