ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62230
ชื่อกิจกรรม
ฟุตซอล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูกิติพงศ์ มาศเหมาะ,ครูกิติ นรดีศรีอุทัย
สถานที่
สนามเอนกประสงค์
รายละเอียด
ศึกษาลักษณะธรรมชาติของกีฬาฟุตซอล กติกา มารยาท วิธีการเล่น การเคลื่อนไหว การออกกำลังกายด้วยการเล่นฟุตซอล ทักษะการเล่นกีฬาประเภททีมสามารถออกกำลังกายและเล่นกีฬาฟุตซอล เพื่อน้ำไปใช้ออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 70
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (70)

กลับ