ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62231
ชื่อกิจกรรม
บาสเกตบอล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูอภินันท์,ครูนิรากุล
สถานที่
สนามบาสเกตบอล
รายละเอียด
ศึกษาเทคนิคการเล่นเป็นทีมตลอดจนกติกาการแข่งขันบาสเกตบอล การปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเกตบอล การนำความรู้ทักษะต่างๆที่ปฏิบัติไปใช้เป็นระบบสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 70
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (70)

กลับ