ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62232
ชื่อกิจกรรม
วอลเลย์บอล
อาจารย์ผู้ดูแล
ครูยุทธนา พิพรพงษ์,นายธีรพงศ์ พิรินพันธ์
สถานที่
สนามวอลเลย์บอล
รายละเอียด
ฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ศึกษาเทคนิคการเล่นเป็นทีม ตลอดจนการออกกำลังกายด้วยการเล่นวอลเลย์บอล การนำความรู้และทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวัน
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 70
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (70)

กลับ