ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62234
ชื่อกิจกรรม
มหัศจรรย์แห่งตัวเลข
อาจารย์ผู้ดูแล
นางกัญญาภัค ศรีนรา
สถานที่
223
รายละเอียด
ในตัวเลข 0-9 มีพลังงานซ่อนอยู่ โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์มือถือ สามารถใช้เป็น รหัสลับสำหรับ วิเคราะห์ ที่บ่งบอกตัวตน นิสัยเจ้าของเบอร์ รูปแบบการใช้ชีวิต เหตุการณ์ที่มักประสบพบเจอเป็นประจำ รวมถึงเป็นแนวทางเพื่อใช้ไปสู่ความสำเร็จได้อีกด้วย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 40
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (40)

กลับ