ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62235
ชื่อกิจกรรม
Art for life 1
อาจารย์ผู้ดูแล
นางลลิลรัตน์ สืบกระพัน
สถานที่
533
รายละเอียด
การเลือกของที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ เพื่อนำมาสร้างงานศิลปะในรูปแบบงานประยุกต์ศิลป์ที่ตอบสนองความต้องการใช้งานในชีวิตประจำวันตามความคิดสร้างของตนเอง
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 36
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี

กลับ