ระบบลงทะเบียนกิจกรรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนสมุทรปราการ

รายละเอียดกิจกรรม


รหัสกิจกรรม
62237
ชื่อกิจกรรม
จักสานเพื่ออาชีพ
อาจารย์ผู้ดูแล
นางสาววันเพ็ญ ศรีบูระเดช
สถานที่
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายละเอียด
เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชนชาติไทย และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบต่อไป จึงดำเนินการจัดกิจกรรม "จักสานเพื่ออาชีพ" ขึ้นมา โดยเน้นให้นักเรียนได้รู้จักการจักสานตอกไม้ไผ่เป็นของใช้ต่างๆ เช่น ที่รองแก้วน้ำ ตะกร้า กระเช้าของขวัญ พัด เป็นต้น และสามารถสร้างเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย
จำนวนรับสมัคร
ต่ำสุด 1   สูงสุด 40
ระดัยชั้นที่ร่วมกิจกรรม
ม.1, ม.2, ม.3
สถานะ
เปิดรับสมัคร
ดูรายชื่อ
วันพฤหัสบดี (40)

กลับ